perjantai 26. syyskuuta 2014

Aarnipuro, Marja: Rintasyöpävuosi

Suositun naistenlehden toimituspäällikkönä toimiva Marja Aarnipuro kärsii rintojen kipuilusta ja saa kuulla gynegologiltaan, ettei kaikki ole aivan kohdallaan. Rinnasta täytyy ottaa koepala ja näytteitä. Odotus ennen tulosten saamista on raastava eikä olo paljonkaan parane, kun diagnoosina on rintasyöpä. Kasvain on onneksi melko pieni ja se on hoidettavissa leikkauksella, jossa Aarnipuron rinta poistetaan. Samalla myös kainalon imusolmukkeista löytyy potentiaalinen syövän leviämisen riski, jolloin ne joudutaan tyhjentämään. Sädehoidon aikana Aarnipuron hiukset lähteävät lähes tukkoina ja hän saa käydä valitsemassa itselleen sopivan peruukin. Monta muutakin syöpäpotilaille ominaista kokemusta on odottamassa sen matkan varrella, jolle kukaan ei haluaisi mutta joka on vain käytävä läpi.

Rintasyöpävuosi on Aarnipuron sanoin tarkoitettu tietokirjaksi ja tueksi henkilöille, jotka ovat sairastuneet rintasyöpään. Aarnipuro onkin lisännyt oman tarinansa oheen tietoiskunomaisia laatikoita rintasyövän hoitokaaren eri vaiheista sitä mukaa, kun ne tulevat hänelle itselleen vastaan.

Kokonaisuudessaan kirjasta jäi ainakin minulle hieman keskinkertainen olo: olen vakuuttunut siitä, että Aarnipuro on käynyt läpi valtavan tunneskaalan ja kokemusten sarjan rintasyöpädiagnoosia seuranneen vuoden aikana. Kerronnassa tämä olisi voinut näkyä enemmänkin; ehkäpä Aarnipuro on jo niin etääntynyt tapahtumista, ettei lukijakaan pääse aivan niin lähelle kuin olisi luultavasti ollut mahdollista. Syynä voi mahdollisesti olla myös se, että Aarnipuro kuuluu eri sukupolveen kuin minä, jolloin kokemukset eivät kohtaa samalla tavoin kuin samaan ikäluokkaan kuuluvien kesken. Rintasyövän kokeneelle tällä teoksella voi olla aivan eri tavalla tarjottavaa ja ajattelemisen aihetta kuin itselleni.

Tekniset tiedot:
Aarnipuro, Marja: Rintasyöpävuosi
ISBN: 978-951-851-338-7
Kustannusosakeyhtiö Teos 2011
Nidottu, 280 s.
Kirjastoluokka: 99.13

torstai 25. syyskuuta 2014

Turunen, Ari: Maailman kuvat. Mitä kartat kertovat meistä ja muista?

Millainen on karttojen välittämä kuva meistä ja muista? Miksi kartta ilmentää aina hyvin pitkälle tekijänsä maailmankuvaa, kulttuuria ja arvoja? Miksi kartanpiirtäjä on lähes poikkeuksetta sijoittanut oman kotimaansa maailman keskukseksi? Näihin ja moniin muihin maailmankarttoihin liittyviin kysymyksiin tarttuu Ari Turusen kirjoittama teos Maailman kuvat - mitä kartat kertovat meistä ja muista?

Teos kuljettaa lukijan aina ajanlaskun tuolta puolen nykyaikaan saakka. Varsinkin ennen ajanlaskun alkua Turusen teoksessa esille pääsevät kartat, jotka ovat hyvin länsikeskeisiä. Euroopan ulkopuoliset maat karttoineen ilmestyvät mukaan 1100-luvulta alkaen, jolloin Turunen esittelee esimerkiksi buddhalaisen maailmankartan. Kiinalainen, japanilainen ja amerikkalainen maailmankartta joitakin vuosisatoja myöhemmin tarjoavat puolestaan oma versionsa Totuudesta. Entä millaisena maailma näyttäytyy australialaisesta tai uusiseelantilaisesta näkökulmasta? Varsinkin länsimaiseen näkökulmaan ja yleisimmin käytössä olevaan Mercatorin projektioon tottuneena useat teoksessa esitellyistä kartoista ovat suorastaan raikkaita poikkeuksia esittäessään muita maailmankolkkia oikeissa mittasuhteissaan pieneen Eurooppaan nähden.

Jo varhaislapsuudesta asti kartoista ja maantieteestä kiinnostunut Turunen on saanut aikaan mielenkiintoisen kokonaisuuden. Teos on suunniteltu ulkoasultaan juuri karttojen esittelyä varten, joita teoksessa riittääkin hyvin runsaasti. Kaikki kartat ovat värikuvina ja useissa niissä on alkuperäinen versio ja versio, jossa kartan esittämiä maita ja paikkoja ja nimetty kartan päälle tai sivuun tulkinnan helpottamiseksi. Teos on sivumääräisesti varsin suppea, mutta siinä on mukana yllättävän laaja valikoima maailmankarttoja eri vuosisadoilta ja eri maiden kartanpiirtäjien tuottamina. Yhtenä lisähuomiona vielä se, että teos keskittyy pitkälti karttojen kuvailuun - yhteenveto ja pohdinta jäävät vähäisiksi. Kaikesta huolimatta teos on aiheesta kiinnostuneelle ainakin katselemisen arvoinen ja tekstin vähyys tekee myös sen lukemisesta nopeahkoa.

Tekniset tiedot:
Turunen, Ari: Maailman kuvat. Mitä kartat kertovat meistä ja muista?
ISBN: 978-952-264-247-9
Into Kustannus 2013
Nidottu, 143 s.
Kirjastoluokka:

tiistai 16. syyskuuta 2014

Rauhala, Pauliina: Taivaslaulu

Taivaslaulun päähenkilöinä ovat Vilja ja Aleksi, nuori lestadiolaispariskunta. Vilja ja Aleksi tapaavat nuorina ja parikymppisinä solmittu avioliitto johtaa pian perheen jäsenmäärän kasvuun. Joka toinen vuosi syntyvä uusi vauva merkitsee pian nelilapsista perhettä. Pari tuntuu olevan jaksamisen rajoilla, erityisesti Vilja oireilee uupuneena. Lapsikatraan jatkoksi on yhdeksän avioliittovuoden jälkeen tulossa vielä yllätys äitiyspoliklinikan ultraäänitutkimuksissa. Kuinka siitä jatketaan eteenpäin?

Taivaslaulun keskiössä on lestadiolaisuuteen kuuluva elämänkuva ja arvomaailma, joka vaikuttaa hyvin konkreettisin tavoin tähän uskontokuntaan kuuluvien jäsenten elämään. Vilja ja Aleksi suurperheineen eivät ole suinkaan poikkeus kirjan kuvaamassa elämäntavassa, jossa naisen roolina vaikuttaa olevan toimiminen niin monen lapsen äitinä kuin Jumala kuhunkin perheeseen suo. Elämä kulkee omia uomiaan rauhanyhdistyksen kokousten ja hoitokokousten ympärillä - mutta miten tähän sopeutuu Aleksi, joka on lapsuudestaan saakka ollut ainakin salaa skeptinen näitä oppeja kohtaan?

Teoksen sanoma on alkuun mielestäni hyvinkin stereotyyppisesti lestadiolaisuutta kuvaava. Vähitellen kuvaan tulee lisää harmaan sävyjä ja kerronta syvenee koko ajan avaten uusia kerroksia Aleksin ja Viljan historiasta. Teos on rakennettu siten, että tietynasteinen jännite säilyy loppuun saakka. Valitsin tämän kirjan luettavaksi sen teeman perusteella enkä joutunut pettymään. Tätä sopii suositella luettavaksi uskonnollisuuden arjenkuvauksesta kiinnostuneille.

Tekniset tiedot:
Rauhala, Pauliina: Taivaslaulu
ISBN: 978-951-20-9128-7
Gummerus 2013
Sidottu, 284 s.
Kirjastoluokka: 1.4

Tuominen, Taija: Minusta tulee kirjailija

Ensiksi tunnustus: tämä on ensimmäinen kirjailijoille tarkoitettu opas, jonka olen lukenut. Vertailukohtia tämän arvion perustaksi ei siis ole, vaan lähdin lukemaan tätä kirjaa lähinnä omasta kiinnostuksestani kirjoittamista kohtaan. Taija Tuomisen Minusta tulee kirjailija onkin hyvin käytännönläheinen opas jokaiselle, jonka sisimmässä palaa halu kirjoittaa ja mahdollisesti saada kirjoittamansa myös julkaistuksi.

Teoksen painopiste vaikuttaa olevan juuri sellaisten kirjojen kirjoittamisessa, jotka päätyvät julkaistavaksi. Tuominen käy vaihe vaiheelta läpi kirjailijaksi ryhtymisen vaiheita käsikirjoituksesta kustannustoimittajan löytämiseen, kustannussopimukseen ja aikaan esikoisteoksen julkaisun jälkeiseen aikaan. Kaiken perustana on sammumaton palo kirjoittamista kohtaan, joka johtaa käsikirjoituksen laatimiseen. Käsikirjoituksen ensimmäinen versio on kuitenkin vasta alkua kirjanraakileen hionnalle kohti luettavampaa versiota. Tuominen vinkkaa myös rimakauhun alentamiseksi muitakin tapoja julkaista tekstejä ennen varsinaista esikoisteosta -esimerkiksi kolumnit ja blogit ovat mainio tapa tutustua ja päästä sisään kirjoittamisen maailmaan.

Tuominen on käynyt kaiken tämän läpi myös itse, mikä näkyy teoksessa hänen henkilökohtaisina kertomuksinaan lukuisista eri tilanteista. Omia kommenttejaan kirjailijaksi kehittymisestä ovat antaneet myös useat nykyisin (ammatti)kirjailijoina tunnetut henkilöt. Näitä tarinoita ei tavallisesti julkaista, mikä antaa kirjailijan ammatista vähän monipuolisemman kuvan. Suosittelen tätä teosta kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tekniset tiedot:
Tuominen, Taija: Minusta tulee kirjailija
ISBN: 978-951-9140-44-5
Kansanvalistusseura 2013
Nidottu, 168 s.
Kirjastoluokka: 86

lauantai 6. syyskuuta 2014

Johansson, Frank (toim.): Hyvän tekeminen ja valta. Humanitarismin kriittistä tarkastelua

Humanitaarisen toiminnan ja hyväntekeväisyyden on perinteisesti koettu olevan hyväksi niiden kohteina oleville tahoille. Kärsimysten lievittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamiseen ovat osallistuneet erityisesti länsimaat, ja hyväntekeväisyystoiminnan on katsottu olevan puhdasta ja politiikan ulkopuolella.

Teoksessa Hyvän tekeminen ja valta - Humanitarismin kriittistä tarkastelua tätä näkemystä pyritään murtamaan erilaisten esimerkkien kautta. Teoksen punaisena lankana on avata lukijan silmät huomaamaan niitä epäkohtia ja lieveilmiöitä, joita humanitaarinen toiminta on aiheuttanut kohdemaissaan. Avun sijasta humanitaarinen toiminta voi olla pitkittämässä kriisejä ja tukemassa haitallisia valtarakenteita. Toisaalta tietynlaisten näkökulmien käyttäminen avustustyössä voi sulkea silmät toisilta tarkastelutavoilta. Teos myös väittää, että humanitaarinen avustuskoneisto omalta osaltaan luo ja ylläpitää stereotyyppisiä näkemyksiä uhreista ja auttajista.

Teoksen on toimittanut Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson, ja teoksen yhtenä kantavana teemana onkin ihmisoikeuskysymysten kriittinen tarkastelu avustustoiminnassa unohtamatta itse Amnesty-järjestön toimintaperiaatteiden ja painopisteiden erittelyä. Tämän ohella teos sukeltaa tapausesimerkkien kautta eri kriisipesäkkeiden auttamisen historiaan ja erittelee muidenkin avustusjärjestöjen, kuten Lääkärit ilman rajoja, toimintaperiaatteiden epäkohtiin. Mielenkiintoisena esimerkkinään ovat myös hyväntekeväisyyden alalla kunnostautuneet julkisuuden henkilöt - mitä tämä kertoo ajastamme?

Itse olin jo tiedostamatta odottanut tämänkaltaista kirjaa jo jonkin aikaa, sillä humanitaarinen toiminta tuntuu olevan entistä enemmän pinnalla varsinkin massiivisten hyväntekeväisyyskonserttien ja varainkeruutilaisuuksien muodossa. Muutamissa luvuissa esiintyvästä teoreettisuuteen uppoutumisesta huolimatta teos on hyvinkin lukemisen arvoinen ja avautuu kohtuullisen hyvin myös asiaan aikaisemmin perehtymättömälle lukijalle. Teoksessa käytävä keskustelu on peräisin useilta eri alojen tutkijoilta, mikä luo kirjaan mielenkiintoisen mosaiikin. Teos sopii mielestäni erityisesti vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyön tekemisestä kiinnostuneille ja alalla parhaillaan työskenteleville sekä muille eri tavoin avustustyön kanssa tekemisissä oleville. Sopivaa lukijakuntaa löytynee myös humanitaarisen työn linjauksia ja resursseja suunnittelevien tahojen keskuudesta.

Tekniset tiedot:
Johansson, Frank (toim.): Hyvän tekeminen ja valta. Humanitarismin kriittistä tarkastelua
ISBN: 978-952-495-305-4
Gaudeamus 2013
Nidottu, 286 s.
Kirjastoluokka: 37.4
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...