sunnuntai 26. lokakuuta 2014

Ruckenstein, Minna: Lapsuus ja talous

Lapsia pidetään viattomina ja taloudellisesti hyödyttöminä eikä heitä ole totuttu liittämään taloudelliseen toimintaan. Tästä yleisestä harhaluulosta käsin kulttuuriantropologi ja lasten taloudellista suhdetta tutkinut erikoistutkija Minna Ruckenstein alkaa purkaa vyyhtiä, jossa tarkastellaan niitä moninaisia tapoja, joilla lapset ennen ja vielä nykyäänkin osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen toimintaan. Ruckenstein on tiivistänyt teokseensa tutkimustyönsä tuloksia esimerkiksi pääkaupunkiseudun päiväkodeissa ja kouluissa tekemiensä haastattelujen ja havainnoinnin perusteella.

Lapset vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti siihen, kuinka he itse ja huoltajiensa kautta ovat taloudellisesti aktiivisia toimijoita. Yhtenä merkittävänä lapsuuden ja talouden suhteena on lasten osallistuminen työelämään. Osa lapsista osallistuu vanhempiensa kanssa perheen liiketoiminnan pyörittämiseen tai käy jo nuorella iällä töissä perheen ulkopuolella yhteisen elannon hankkimiseksi. Osalle kehittyvien maiden lapsista työnteko voi olla myös vapaaehtoista tuoden heille taloudellista riippumattomuutta ja päätäntävaltaa. Ruckensteinin mukaan lapsityö ei olekaan yksiselitteisesti kielteinen ilmiö, vaan siinä on monia ulottuvuuksia eikä lapsityön kieltäminen siten välttämättä paranna kaikkien lapsityöhön osallistuneiden lasten asemaa.

Teoksessa tehdään periaatteellista eroa varakkaiden ja vähävaraisten (paikoin länsimaisten ja kehittyvien maiden) lasten välille. Siinä missä vähävaraisemmissa perheissä voidaan säästää ankarasti, jotta lapset saisivat varakkaampien perheiden suosimia pelejä ja leluja, on myös varakkaammilla perheillä tapoja opettaa lapsilleen taloudellista kurinalaisuutta. Lapset kasvavat kulutuskulttuurissa ja rahankäyttötavat kehittyvät yhteiskunnan sosiaalisessa kontekstissa. Erityisesti lapsille opetetussa rahankäytössä vaikuttaa painottuvan säästämisen merkitys, vaikka myös vastuullisen kuluttamisen oppimiselle olisi tarvetta. Teoksessa pohditaan myös lasten keskinäistä vaihtotoimintaa ja sen lainalaisuuksia.

Teoksen vahvuutena on lasten oma näkökulma, jota Ruckenstein peilaa aikuisten käsityksiin asioista. Kirjan sivuilla on siteerattu päiväkoti- ja muiden lasten keskuudessa tehtyjä haastatteluja ja tarkasteltu aihetta myös lukuisten eri tutkimusten valossa. Teos onkin tiivistelmänomainen esitys lapsuuden ja talouden välisestä moninaisesta suhteesta ja tarjosi ainakin minulle uutta, monipuolisempaa kuvaa aiheesta, jonka jokainen vanhempi ja muu lasten kanssa tekemisissä oleva aikuinen tavalla tai toisella kohtaa jokapäiväisessä elämässä.

Tekniset tiedot:
Ruckenstein, Minna: Lapsuus ja talous
ISBN: 978-952-495-294-1
Gaudeamus 2013
Nidottu, 186 s.
Kirjastoluokka: 36.15

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...