torstai 13. marraskuuta 2014

Hurtig, Johanna: Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta

Millaisena väkivalta näyttäytyy uskonnollisessa kontekstissa? Millaisia erityispiirteitä se saa vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä? Tutkija Johanna Hurtig tarkastelee teoksessaan Taivan taimet - uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta sitä, millaisia piirteitä henkinen ja fyysinen väkivalta - erityisesti seksuaalinen väkivalta - saa uskonnollisessa yhteydessä. Hurtigin erityisenä tarkastelun kohteenaan on vanhoillislestadiolainen liike, jonka piirissä hän on haastatellut suullisesti ja kirjallisesti liikkeen kymmeniä entisiä ja nykyisiä jäseniä. Itsekin liikkeeseen kuuluvana hän on saanut ainutlaatuisen tilaisuuden päästä tarkastelemaan ilmiöitä sisäpiiristä käsin.

Hurtigin teos on pitkälti puhdas tieteellinen tutkimus, jonka rakenne on sen mukainen: Hurtig esittelee aluksi vanhoillislestadiolaista herätysliikettä kasvamisen ja elämisen näyttämönä ja nostaa esiin sen erityispiirteitä, kuten ehkäisykieltoa sekä joitakin muita elämään olennaisesti vaikuttavia sääntöjä. Sitten hän esittelee tutkimuksen toteutusta erilaisten käsitteiden ja tutkimusaineiston läpikäynnin kautta. Haastatteluaineiston lisäksi hän on hyödyntänyt varsinkin viime vuosina herännyttä aktiivista uutisointia ja keskustelua (seksuaalisesta) väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä. Kirjan seuraavat luvut syventävät aihetta.

Vanhoillislestadiolainen liike on ollut paljon esillä viime vuosina ja aiheesta on julkaistu jo useita teoksia, niin fiktiivisiä kuin tietokirjojakin. Hurtigin teos sijoittuu siinä vahvasti tieteelliseen reunaan, ja hänen ilmeisenä tarkoituksenaan on nostaa väkivallan ja uskonnollisten liikkeiden välisen yhteyden tarkastelu yhtä yksittäistä liikettä korkeammalle tasolle. Tämä onkin yksi seikoista, joka voi saada aiheesta yleisemmin kiinnostuneet tarttumaan tähän teokseen. Nyt esille nousseet teemat eivät ole uusia, mutta nykyisin niiden peittely on entistä vaikeampaa erityisesti teknologian kehittymisen myötä. Kirjasta myös ilmenee, että asian käsittelylle on edelleen tarvetta: useat haastatelluista ovat Hurtigin tutkimuksen myötä rohkaistuneet käsittelemään kokemuksiaan ja jopa tekemään rikosilmoituksen niissä tapauksissa, joissa asia ei ole jo vanhentunut. Aiheen julkisesta käsittelystä huolimatta tällaiselle teokselle näyttää siis olevan tarvetta.

Tekniset tiedot:
Hurtig, Johanna: Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta
ISBN: 978-951-768-423-1
Vastapaino 2013
Nidottu, 336 s.
Kirjastoluokka: 27.91

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...