tiistai 24. helmikuuta 2015

Pyhtilä, Mikko: Sadetta odotellessa

Kirkon nuorisotyönohjaaja Mikko Pyhtilä kertoo teoksessaan Sadetta odotellessa kokemuksistaan lähetystyöstä Tansaniassa. Pyhtilä viipyy maassa reilun vuoden ajan käyden välillä kesälomalla Suomessa. Maiden välinen ristiriita ei voisi olla paljon suurempi, vaikka ihmisinä meillä onkin enemmän yhteisiä kuin erottavia piirteitä.

Tansanian komennuksen aikana Pyhtilän näkökulma on hyvin ilmastonmuutos- ja köyhyyspainotteinen. Nämä kaksi ilmiötä ovatkin suorassa yhteydessä keskenään - ilmastonmuutoksen etenemisellä on ollut silmiinpistäviä vaikutuksia jo ennestään köyhässä maassa. Aliravitsemus on yleistynyt ja monet näkevät suoranaista nälkää. Kirkon ruoka-avustusohjelma on yksi tavoista auttaa, vaikka se tavoittaakin vain kourallisen ihmisiä ilmiön laajuuteen verrattuna.

Pyhtilän teoksessa matkataan vähäosaisten parissa ja lähetystyön ollessa kyseessä teoksessa sivutaan myös jonkin verran lähetystyön merkitystä kristinuskon leviämisen kannalta. Eri uskonnollisten ryhmittymien välinen kilpailu uusista seurakuntalaisista vaikuttaa ulkopuolisen silmin melko suorasukaiselta - lapsia on kastettu uskontoon heidän huoltajiltaan kysymättä ja käännytystyö vaikuttaa kaikkinensa hyvin aktiiviselta. Kirjassa varsinainen kirkollinen työ jää kuitenkin sivuosaan, joten teos sopii sellaisellekin lukijalle, jota uskonnolliset kysymykset eivät kiinnosta. Kehitysmaakysymyksistä kiinnostuneelle teos antaa omalta osaltaan ajattelemisen aihetta.

Tekniset tiedot:
Pyhtilä, Mikko: Sadetta odotellessa
ISBN: 978-951-624-436-8
Suomen Lähetysseura 2014
Sidottu, 152 s.
Kirjastoluokka: 26.2

Farah, Nura: Aavikon tyttäret

Khadija on nuori somalialaistyttö, itsepäinen ja nuoren iän suomista vapauksista nauttiva uskovaisen perheen tytär aavikon leirillä. Perheen epäonneksi Khadijan isä kuolee eikä kulu aikaakaan, kun myös hänen isoveljensä menehtyy maan levottomuuksissa. Khadija jää äitinsä hooyo Fatiman kanssa, joka yrittää parhaansa mukaan kasvattaa tytärtään yksin.

Khadija ei suostu kaikilta osin suostuman perinteisen somalialaisnaisen rooliin. Hän on kiinnostunut runonlaulannasta, jossa hän menestyykin hyvin. Hänen tehtäväkseen tulee myös perheen miesten puuttuessa huolehtia kameleista viemällä ne päivittäin laitumelle. Eräällä kerralla hän joutuu vieraan klaanin kamelivarkaiden kynsiin, josta hänet pelastaa hänen kanssaan samaan heimoon kuuluva Keyse, varakas ja naimisissa oleva toisessa leirissä asuva mies. Khadijaa odottaa avioliitto Keysen toisena vaimona. Luvassa on kuitenkin kaikenlaisia haasteita rakkauden täyttämästä elämästä huolimatta. Kuinka ensimmäinen vaimo suhtautuu perheeseensä tunkeutuneeseen Khadijaan? Onko perheeseen astumassa jossakin vaiheessa vaimo numero kolme?

Aavikon tyttärissä kuvataan perinteistä somalialaista elämäntapaa naisten ympärileikkauksineen ja moniavioisuuksineen. Myös islam vaikuttaa olevan keskeisessä osassa teoksen päähenkilöiden elämänkatsomuksessa ja elintavoissa. Teoksessa edetään usean sukupolven naisten elämäntarinoiden kautta kohti nykyaikaa ja Somalian taistelua kohti itsenäisyyttä. Kirjan tapahtumat on kerrottu hyvin todentuntuisesti ja kirjaa lukiessa voi suorastaan aistia voimakkaan väri- ja tuoksumaailman. Kaiken kaikkiaan teos on mielestäni erittäin vahva näyttö esikoiskirjailijan Nura Farahin kertojan taidoista - jää innolla odottamaan kirjailijan myöhempää tuotantoa.

Tekniset tiedot:
Farah, Nura: Aavikon tyttäret
ISBN: 978-951-1-27828-3
Otava 2014
Sidottu, 236 s.
Kirjastoluokka: 1.4

lauantai 21. helmikuuta 2015

Coelho, Paulo: Accran kirjoitukset

Accran kirjoitukset -teoksessa lukija pääsee matkalle vuoden 1099 Jerusalemiin, jonne on saapunut myös Kreikasta Kopti-niminen viisas mies. Jerusalem on muutosten ja levottomuuksien kourissa, ja viisaille neuvoille on kysyntää. Niinpä Kopti saakin julkiseen istuntoonsa runsaasti yleisöä, jolla on esitettävänään hänelle visaisia kysymyksiä. Kopti vastaa niihin iättömällä tavalla, viisaudella joka on sovellettavissa myös nykyajan haasteissa. Kopti auttaa yleisöään huomaamaan, että ainekset hyvään elämään löytyvät meistä itsestämme.

Coelhon teoksessa pohditaan luvuittain eri aihepiirejä, kuten tappiota, levottomuutta, uskollisuutta, seksuaalisuutta ja monia muita yleismaailmallisia ja kautta aikojen ihmisiä pohdituttaneita aiheita. Luvut ovat suhteellisen lyhyitä, puheenvuoron omaisia tekstejä. Jostakin syystä teoksen sivut on väritetty kauttaaltaan siten kuin niihin olisi kaatunut jotakin vaaleaa nestettä. Ehkä tällä on koetettu saada teokseen samanlaista kiehtovaa vanhan ajan tuntua kuin sen viitekehyksenä toimiviin Nag Hammadin käsikirjoituksiin.

Päivän mittaisen istunnon aikana Koptin kertomaan tuntuu tiivistyvän kaikki olennainen. Minua on aina hämmästyttänyt Coelhon taito saada kertomaansa ujutettua niin paljon syvällisyyttä ja yleismaailmallista viisautta. Samalla olen ollut kahtiajakoisesti hänen teostensa ystävä; toiset niistä ovat vakuuttaneet minut syvästi kun taas osa on jättänyt minut kokonaan kylmäksi. Accran kirjoitukset kuuluu ensimmäiseen kategoriaan. Ehkäpä tietoisesti sen tapahtumapaikaksi on valittu juuri Jerusalem, eri uskontojen ja ajattelutapojen ikiaikainen kohtaustapaikka. Tämä teos jää vaikuttamaan myös lukemisen jälkeen, sillä sana on aseista voimakkain.

Tekniset tiedot:
Coelho, Paulo: Accran kirjoitukset
Suomentaja: Sanna Pernu
ISBN: 978-952-279-067-5
Bazar Kustannus 2013
Sidottu, 167 s.
Kirjastoluokka: 1.4

tiistai 17. helmikuuta 2015

Hällström, Lotta: Painajainen puntarilla. Syömishäiriöt ja niiden ehkäisy

Syömishäiriöiden on sanottu olevan yksi nykyaikamme vitsauksista ja siitä parantumiseen liittyviä teoksia on ilmestynyt jonkin verran. Kovin vähän on kirjoitettu kuitenkin siitä, miten syömishäiriöt olisivat vältettävissä. Lotta Hällström on kirjoittanut tämän puutteen korjaamisen tähtäävän kirjan Painajainen puntarilla - syömishäiriöt ja niiden ehkäisy.

Hällströmin teoksessa keskitytään siis erityisesti syömishäiriöiden (yleisimmin anoreksian ja bulimian) taustoihin, niitä laukaiseviin tekijöihin. Hällström on itse sairastanut syömishäiriötä ja elänyt terveenä jo useita vuosia. Omien kokemustensa lisäksi Hällström on käyttänyt teoksensa pohjana 25 tytön ja naisen omakohtaisia kertomuksia syömishäiriöistä. Tämä valinta on tehty sen perusteella, että syömishäiriöt ovat erityisesti tyttöjen ja naisten sairaus, vaikka nyttemmin siihen on sairastunut enenevässä määrin myös poikia ja miehiä. Näiden henkilöiden taustoista ei teoksessa sen kummemmin mainita; Hällströmin mukaan heidän kokemuksensa ovat kuitenkin hyvinkin erilaisista elämäntilanteista huolimatta yllättävänkin yhteneviä syömishäiriön laukaisevien tekijöiden osalta. Se on mahdollistanut tiettyjen johtopäätösten tekemisen ja suuntaviivojen vetämisen sille, miten syömishäiriöiden syntyä voi ehkäistä.

Hällströmin teoksessa lähdetään liikkeelle varhaislapsuudesta, tarkemmin vauva-ajasta. Syömishäiriöt juontavat hänen mukaansa juurensa elämän ensivuosista, ihanuuden tuntemisen puutteesta. Hällströmin teoksen kantavana ajatuksena onkin "ihanuusteoria", jokaisen yksilön luontainen tarve tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Myös armollisuus itseä kohtaan on merkittävässä osassa. Teoksessa on esitelty tahoja, joiden välittämä sanoma sotii tätä armollisuutta vastaan: media ja esimerkiksi erilaisten kyky- ja mallikilpailujen yleistynyt ulkonäköpainotteisuus, neuvola- ja kouluterveydenhuollon fyysisen kehityksen seuraaminen psyykkisen kustannuksella, lasten kasvun kommentointi ja vertaaminen toisiinsa heidän itsensä kuullen ja muut vastaavat esimerkit. Aikuiset voivat aiheuttaa tietämättään ja ajattelemattomuuttaan pitkään kestäviä säröjä lapsen kehittyvässä itsetunnossa ja omakuvassa. Näitä tarinoita tässä kirjassa kuvataan.

Mielestäni Hällströmin teokselle on ollut hiljaista tilausta, niin pinnalla olevasta haasteesta on kyse. Toivon tämän teoksen päätyvän mahdollisimman monien eri tahojen luettavaksi, sillä syömishäiriöillä on usein laajat juuret - ne ovat monien eri tekijöiden summa. Kaikkein merkittävimmässä osassa ovat luonnollisesti lasten kasvattajat, joiden tehtävänä on rakentaa lapsille tukevat juuret ja kestävään lentoon mahdollistavat siivet. Toivon tämän teoksen myötä yhä useamman lapsen ja nuoren kuin aikuisenkin näkevän peilistä katsoessaan vihollisen sijasta ystävän.

Tekniset tiedot:
Hällström, Lotta: Painajainen puntarilla. Syömishäiriöt ja niiden ehkäisy
ISBN: 978-952-492-292-0
Minerva Kustannus 2009
Sidottu, 174 s.
Kirjastoluokka: 59.56

Juurikkala, Kaija: Äitikirja

Kissalla sanotaan olevan yhdeksän elämää, mutta kirjailija ja elokuvaohjaaja Kaija Juurikkalalla elämiä on peräti yksitoista. Näin ainakin, mikäli haluaa eritellä hänen roolejaan erilaisina äiteinä. Juurikkala on ehtinyt olemaan parikymppinen nuori äiti, yksinhuoltajaäiti, uusperheäiti, sijaisäiti, suurperheen äiti, uraäiti, 'lapset ovat lentäneet pesästä'-äiti, vanha äiti, ammattilaisäiti ja viimeisimpänä isoäiti.

Äitikirjassa seurataan syvän henkilökohtaisella otteella Juurikkalan henkilöhistoriaa hänen äitiytensä kautta. Nuorella iällä perustettu perhe hajoaa avioeroon, mutta lapset luonnollisesti jäävät eikä äitiys häviä, vaan muuttaa vain muotoaan. Ennen pitkää kuvioon astuu rooli sijaislapsien äitinä - rooli, josta tulee hieman toista kautta Juurikkalalle myöhemmässä elämänvaiheessa vielä aikaisempaa merkittävämpi. Jossakin vaiheessa Juurikkala kouluttautuu elokuvaohjaajan ammattiin, jolloin jokainen perheenjäsen alkaa käytännön pakosta pyykätä vaatteensa itse. Ja ei kulu aikaakaan, kun perheen lapset kasvavat täysi-ikäisiksi ja koti hetkeksi tyhjenee - kunnes on iltatähden aika.

Juurikkalan teos auttaa huomaamaan monen naisen elämään kuuluvan äitiyden roolien vaihtumisen eri ikäkausien mukaan. Juurikkala ei omien sanojensa mukaan tietoisesti valinnut äitiyttä ja varsinkin hänelle myöhemmin merkittäväksi noussut rooli kuuden sijoitetun lapsen perhekodin äitinä tuli hänelle ikäään kuin kehityksen kulminoitumana. Vastuuta tuli sitä mukaa, kun Juurikkala oli valmis sitä ottamaan vastaan ja yllättävistäkin käänteistä on aina selvitty tavalla tai toisella.

Kaija Juurikkala on minulle uusi tuttavuus kirjailijana. Elokuvaohjaajana hän oli minulle ennestään nimenä tuttu, vaikka hänen tuotantoonsa en ole sen enemmän tutustunutkaan. Olen saanut Juurikkalasta kuvan taiteellisena, vahvana naisena. Täytyy sanoa, että Äitikirja vakuutti minut tämän mielikuvan paikkansapitävyydestä ja hänen kirjallisesta lahjakkuudestaan: teos on juuri niin taiteellisella otteella kirjoitettu mutta samalla hämmentävällä tavalla tosiasioissa läsnä, että yhdistelmää voi vain ihailla. Hieman boheeminoloinen kirjoitustapa valloitti ainakin minut; suosittelen teosta Juurikkalasta henkilönä kuin äitiydestä ilmiönä kiinnostuneelle.

Tekniset tiedot:
Juurikkala, Kaija: Äitikirja
ISBN: 978-952-01-0952-3
Like Kustannus 2014
Sidottu, 280 s.
Kirjastoluokka: 14.8

keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Yousafzai, Malala ja Christina Lamb: Minä olen Malala. Koulutyttö jonka Taliban yritti vaientaa

Talibanin ampumaksi joutunut ja Nobel-palkinnollaan suuren maailman tuntemaksi noussut pakistanilaistyttö Malala Yousafzai kertoo elämäntarinansa teoksessaan Minä olen Malala - koulutyttö jonka Taliban yritti vaientaa.  Nuoresta iästään huolimatta Malalasta on kasvanut tyttöjen koulutuksen keulakuva, jonka vakaumus asiansa puolesta on kantanut hänet onnettomuuden kautta voittoon.

Malala kasvoi lukutaidottoman äidin ja (erityisesti tyttöjen) koulutuksen puolesta toimineen isänsä esikoislapsena kahden pikkuveljensä kanssa. Malalan isä perusti heidän kotikaupunkiinsa koulun jo ennen Malalan syntymää. Vaatimattomasti alkanut koulu kasvoi vähitellen suurempiin mittoihin - aina siihen saakka, kunnes Taliban valtasi Pakistanin ja alkoi ajaa alas islamin vastaisiksi katsomiaan toimintoja. Yksi Talibanien kieltämistä asioista oli tyttöjen koulutus. Vaikka koulu muuttuikin jossakin vaiheessa salaiseksi, joutui Malalankin perhe välillä pakenemaan Swatin laaksosta turvallisemmalle alueelle Pakistanissa. Malalan isä oli edelleen aktiivinen toimija eri järjestöissä eikä suostunut sulkemaan suutaan mitä koulutuksen puolesta puhumiseen tuli. Perheen palattua takaisin kotikaupunkiin kukaan ei uskonut kuitenkaan Malalan olevan vaarassa, vaikka hän oli isänsä tapaan kansainvälisestikin tunnettu tyttöjen koulutuksen puolustaja, joka raportoi salanimellä ulkomaalaisille lehdille Pakistanin tapahtumista.

Eräänä päivänä se kuitenkin tapahtui - Malalaa ammuttiin päähän hänen ollessaan palaamassa koulusta. Luoti kulki hänen vasemman silmänsä vierestä ja päätyi lapaluun viereen. Malalaa hoidettiin ensin Pakistanin parhaassa sotilassairaalassa ja hänen hengenvaarallinen tilansa saatiin vakautettua. Parhaan toipumisen varmistamiseksi hänet lennätettiin Birminghamiin Englantiin, jonne hänen perheenjäsenensä myöhemmin saapuivat ja jonne Malalan perhe asettui asumaan Pakistanin tilanteen ollessa liian epävakaa heidän turvallisuutensa takaamiseksi.

Malala oli 16-vuotias pitäessään kuuluisan puheensa YK:n istunnossa New Yorkissa ja maailman nuorin Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Hän on ehtinyt kerätä jo runsaasti tunnettuja palkintoja sen lisäksi, että on ollut jo koulussa ahkeroimassa luokan parhaan oppilaan tittelin puolesta -  tittelin, joka myönnettiin hänelle useita kertoja. Hän on elävä esimerkki tyttöjen koulutuksen merkityksestä ja hän on ollut osaltaan vaikuttamassa Unicefin maailmanlaajuiseen kampanjaan kaikkien maailman lasten saamisesta koulutuksen piiriin vuoteen 2015 mennessä. On kuin Talibanin avoin hyökkäys häntä kohtaan olisi antanut Malalalle vain enemmän voimia jatkaa taistelua vakaumuksensa puolesta - kirjassa hän toteaakin elävänsä toista elämää. Tätä nopeasti aikuiseksi varttuneen pakistanilaistytön elämää kuvaavaa kirjaa sopii suositella luettavaksi.

Tekniset tiedot:
Yousafzai, Malala ja Christina Lamb: Minä olen Malala. Koulutyttö jonka Taliban yritti vaientaa
Suomentaja: Jaana Iso-Markku
ISBN: 978-951-31-7644-0
Tammi 2014
Sidottu, 292 s.
Kirjastoluokka: 99.1

lauantai 7. helmikuuta 2015

Nilsson, Mats-Eric: Petos lautasella

Petos lautasella on oppaan muotoon kirjoitettu teos aikamme ruokailmiöistä. Erityisen sijan siinä saavat niin kutsutut terveysruoat, joissa on tavallista vähemmän rasvaa tai sokeria - lopputulos voikin olla kaikkea muuta kuin terveellinen. Yhä yleisempi lisäaineiden käyttö elintarviketeollisuudessa on johtanut siihen, että niitä on vaikea välttää. Toisaalta lisäaineiden vaikutukset ihmisen elimistössä on vielä vähäisessä määrin tutkittu ja ymmärretty ilmiö. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna elämme riskien täyttämässä maailmassa.

Teoksessa on kerrottu lyhyesti historiallisesta kehityskulusta, joka on johtanut elintarviketeollisuuden nykyään tuottamien puolivalmisteiden ja valmisruokien ja elintarvikkeiden kehittymiseen. Perheenemäntien vapautusliikkeenä tunnettu ilmiö käsitti valmisruokien, niin kutsuttujen TV-aterioiden kehittymisen, ja jos ei  aivan niiden suoranaiseen ihannoimiseen, niin ainakin hiljaiseen hyväksymiseen. Alunperin astronauteille suunnatut tiivistetyt ruokavalmisteet saivat pian sijaa myös tavallisen ruokakaupan hyllyillä - eikä paluuta entiseen ole tämän jälkeen ollut.

Petos lautasella kertoo inhimillisestä näkökulmasta tarkasteluna kohtuuttoman pitkiä aikoja säilyvistä elintarvikkeista, joiden säilyvyyden taustalla on lisäaineiden käyttö. Edes tavallinen leipä ei ole säästynyt erinäiseltä määrältä säilöntä- ja muita lisäaineita. Samaan aikaan elintarviketeollisuuden pyrkimys säästää raaka-ainekuluissa on johtanut alkuperäisten aromien katoamiseen ja elintarvikkeiden muuttuneeseen suutuntumaan. Tähän ratkaisuna on ollut taas uusien lisäaineiden kehittäminen. Elintarvikkeisiin, esimerkiksi lihaan, voidaan lisätä myös vaikkapa vettä tuotantokustannusten laskemiseksi.

Teos on karua luettavaa ja sellaiseksi varmasti tarkoitettukin. Elämme lisäaineiden kyllästämässä maailmassa, jossa aitoa ja alkuperäistä saa hakemalla hakea. Poikkeuksen tästä kehityskulusta muodostavat esimerkiksi maatilatorit, joissa pientilalliset voivat myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille. Teoksen lopussa on varsin kattava E-koodiluettelo sekä ainakin itselleni kiinnostavaksi osoittautunut elintarvikeopas, jossa on kerrottu yleisempien elintarvikkeiden osalta millaisia lisäaineita niihin on lisätty ja millaisia kyseiset elintarvikkeet voivat parhaimmillaan olla sekä esimerkiksi niiden satokauden ajankohta. 

Tekniset tiedot:
Nilsson, Mats-Eric: Petos lautasella
Suomentaja: Tuulikki Valta
ISBN: 978-951-0-34539-9
WSOY 2008
Sidottu, 308 s.
Kirjastoluokka: 67.7

Bahrami, Ameneh: Silmä silmästä

Ameneh Bahraminava kertoo teoksessaan Silmä silmästä uskomattoman tarinansa nuorena naisena olemisesta kotimaassaan Iranissa. Hän on yksityisen yliopiston elektroniikan opiskelija ja saa opiskelupaikassaan riesakseen sitkeän sulhasehdokkaan, joka ei suostu uskomaan, ettei Ameneh ole kiinnostunut avioitumaan hänen kanssaan. Kostoksi mies heittää rikkihappoa Amehenin kasvoille. Ameneh sokeutuu ja hänen kasvonsa ja osa sisäelimistä syöpyvät peruuttamattomasti.

Aikaisempi vastava tapaus tapahtui Iranissa kahdeksan vuotta ennen Amenehin onnettomuutta ja silloin tekijä teloitettiin. Myös Amenehin tapaus menee oikeuteen, jossa mies tuomitaan menettämään ensin toinen silmänsä, mutta lopulta molemmat niistä. Ameneh saa oikeuden päätöksellä kostaa miehelle silmän silmästä samalla hapolla, jolla mies sokaisi hänet. Mutta paneeko hän koston täytäntöön vai olisiko sittenkin mahdollista antaa anteeksi?

Silmä silmästä on huikea tarina Iranista siellä kasvaneen naisen näkökulmasta kerrottuna. Ameneh ei suostu pukeutumaan kaikkein konservatiivisimmalla tavalla, vaikka käyttäytyykin muuten siveästi ja kunnollisen tyttären tavoin. Hän saa jo nuorena aviomiesehdokkaita, joista erityisesti yksi  valloittaa myös Amenehin sydämen aina siihen saakka, kunnes hän alkaa osoittaa sairaalloisen mustasukkaisuuden merkkejä. Ameneh on päättänyt kouluttautua haluamaansa ammattiin ja saa sihen perheensä tuen. Hän käy myös mielenkiintoisessa palkkatyössä, joka osoittautuu tarpeelliseksi myös rahalliselta kannalta hänen päästyään opiskelemaan yksityiseen yliopistoon. Siellä molemmat sukupuolet saavat opiskella yhdessä, mikä osoittautuu Amenehin kohdalla hyvin kohtalokkaaksi.

Amenehin sitkeyttä voi vain ihailla. Kirjan takakannessa on kuvat Amenehista ennen happoiskua ja sen jälkeen - vastakohta ei voisi olla dramaattisempi. Hän pääsee lopulta hoitoon Espanjaan, mutta liian myöhään näkökyvyn pelastamisen kannalta. Tämän teoksen hän kertoo sanelleensa kasetille, josta se on toimitettu kirjaksi. Ehdottoman kiinnostava ja lukemisen arvoinen teos, vaikka luonnolisesti toivoo, ettei siinä kerrottua sairaan mielen aiheuttamaa iskua olisi tapahtunut. Toivon Amenehin tarinan julkaisemisen antavan hänelle itselleen ja muille samassa tilanteessa oleville voimia selvitä tilanteestaan.

Tekniset tiedot:
Bahrami, Amaneh: Silmä silmästä
Suomentaja: Anne Mäkelä
ISBN: 978-952-4925-81-5
Minerva Kustannus 2012
Sidottu, 240 s.
Kirjastoluokka: 99.1

sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Schlosser, Eric: Pikaruokakansa. Tarina amerikkalaisen aterian maailmanvalloituksesta

Kukapa ei olisi useammankin kuin kerran käynyt hampurilaisravintolassa tai herkutellut pizzalla jossakin tunnetussa ketjuravintolassa. Yhdysvalloista alkunsa saaneet maailmanluokan ravintolayhtiöt ovat valloittaneet suurimman osan maailman maista franchising-järjestelmänsä avulla. Nyt ne ovat osa suomalaistakin kaupunkikuvaa jo siinä määrin, ettei vaikkapa McDonalds'n kultaisia kaaria osaa enää erikseen noteerata.

Pikaruokakansa - tarina amerikkalaisen aterian maailmanvalloituksesta valottaa taustoja tämän kehityskulun taustalla. McDonaldin veljesten 1950-luvun eteläkalifornialaisen autoilukulttuurin innostamana aloittama pikapalvelumenetelmällä toimiva ravintolaverkosto toimi varsinaisena lähtälaukauksena pikaruokaravintoloiden nopealle leviämiselle Yhdysvalloissa. McDonaldin konseptia alkoivat kopioida lukuisat muutkin yritykset ja vuosien varrella jyvien erottuessa akanoista syntyivät tunnetut yritykset, kuten  Wendy's, Kentucky Fried Chicken, Domino ja 7-Eleven.

McDonald's on tämän teoksen mukaan nykyään maailman tunnetuimpia brändejä eikä syyttä. Yhtiö on Yhdysvaltojen suurin naudanlihan ja perunoiden ostaja ja toiseksi suurin broilerin ostaja. Se on suurella volyymillaan ollut merkittävä tekijä amerikkalaisen maatalouden kehittymisessä. Koska yhtiö haluaa ravintoloiden makukokemuksen olevan yhtenevä riippumatta ravintolan sijainnista, on naudanliha ja kananpojat kasvatettava yhtenäisin menetelmin ja teurastettava henkilökunnan turvallisuuden ja elintarviketurvallisuuden kannalta katsoen hengenvaarallisella nopeudella. Samalla tuotantolaitosten koon kasvaminen on johtanut massiivisiin ja toistuviin ruokaepidemioihin. Karjatilallisista ja broilerikasvatamoista on tullut suuren koneiston pieniä mutta olennaisen tärkeitä osia.

McDonaldin veljesten kehittämä pikapalvelumenetelmä on johtanut uusien maailmalla tunnettujen termien syntyyn, joista esimerkkinä McJob ja McWorld. Yhdysvalloissa 16-vuotiaat nuoret voivat tehdä opintojensa ohella minimipalkalla pitkiä aamutunneille kestäviä työvuoroja. Työtahti on tiukka ja henkilökunta koulutuksen vähäisyyden vuoksi helposti korvattavissa. Monet hampurilaisravintoloiden ryöstäjistä ovat niiden nykyisiä tai entisiä työntekijöitä. Yhdysvaltojen markkoinoiden täyttyessä yhtiöt ovat suunnanneet ravintoloidensa levittäytymisen ulkomaille, joissa Yhdysvalloissa jo tutuiksi tulleet oheisilmiöt, kuten sydän- ja verisuonitautien sekä ylipainoisuuden esiintyminen ovat huolestuttavasti yleistyneet.

Pikaruokakansa on perinpohjainen esitys aiheestaan. Sen tarkastelunäkökulma on kriittinen, mutta väitteiden tueksi on kerätty lukuisia tapausesimerkkejä. Kansainväliset ravintolayhtiöt ovat olleet mediassa esillä lukuisten rikkomusten vuoksi, joten kirjan sisältöä voinee pitäää lähtökohtaisesti oikeana. Sen pääasiallisena tavoitteena voinee pitää kuluttajien silmien avaamista. Vaikka suhteellisen halvoista pikaruoka-aterioista on tullut arkipäivää, on niiden taustalla kallis hinta maataloustuottajien, ravintolahenkilökunnan ja itse kuluttajien maksettavana. Teos keskittyy lähinnä Yhdysvaltojen tilanteen tarkasteluun, mutta se soveltuu kansainvälisen aihepiirinsä vuoksi hyvin myös suomalaislukijan luettavaksi.

Tekniset tiedot:
Schlosser, Eric: Pikaruokakansa. Tarina amerikkalaisen aterian maailmanvalloituksesta
Suomentaja: Maarit Tillman
ISBN: 951-0-27077-6
WSOY 2002
Nidottu, 465 s.
Kirjastoluokka: 68.8
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...