lauantai 28. maaliskuuta 2015

Tuominen-Gialitaki, Merja: Koko kylän pidot. Elämänmenoa kreetalaisittain

Useamman vuosikymmenen ajan Kreetalla asunut Merja Tuominen-Gialitaki kertoo teoksessaan Koko kylän pidot - elämänmenoa kreetalaisittain elämästä helleenien saarella. Vaikka kyseessä on eräänlainen muistelmateos Tuominen-Gialitakin omista elämänvaiheista, se ei ole kuitenkaan pelkkä elämäkerta: Koko kylän pidoissa lukija pääsee sisään kreikkalaiseen ajattelutapaan.

Tuominen-Gialitaki saapui Kreetalle ensimmäisen kerran nuorena naisena ja on ehtinyt toimia saarella eri alojen yrittäjänä. Hän ehti olla naimisissa kreetalaisen miehen kanssa noin kuusitoista vuotta kasvattaen hänen kanssaan kaksi yhteistä tytärtä. Vaikka elämä vie Tuominen-Gialitakin välillä muualle, jokin saa hänet aina palaamaan saarelle, jolle hän on menettänyt sydämensä. Teoksessa suuren osan saa kirjoittajan omien kokemusten kuvailu erityisesti eri paikkojen ja ruoanlaiton kautta: kreetalaiset ovat kotiseuturakkaita ja ruoka liittyy tavalla tai toisella lähes jokaiseen tekemiseen ja tapahtumaan. Samalla suomalaislukija pääsee peilaamaan omaa tehokkuuttaan kreetalaisten pulppuavaan elämäniloon. Kulttuurit ovat erilaisia ja opittavaa riittää molemmin puolin. Vuosien varrella Tuominen-Gialitaki osa hellittää ja antaa rennomman elämäntavan viedä.

Kreikasta ja tietysti erityisesti Kreetasta kiinnostuneelle lukijalla tämä teos on monine paikankuvauksineen varmasti lukemisen arvoinen kokemus. Kirjoittajan oma elämäntarina jää teoksessa tosin hieman hämäräksi ja sitä olisi voinut mielestäni avata vähän enemmän. Tämä olisi auttanut sijoittamaan kaikki teoksessa kuvatut tapahtumat selkeämpiin yhteyksiinsä.

Tekniset tiedot:
Tuominen-Gialitaki, Merja: Koko kylän pidot. Elämänmenoa kreetalaisittain
ISBN: 978-952-288-068-0
Kirjapaja 2014
Sidottu, 179 s.
Kirjastoluokka: 46.86

Sundeen, Mark: The Man Who Quit Money

Toimittaja Mark Sundeen kertoo teoksessaan The Man Who Quit Money 2000-luvun Waldeniksikin luonnehditun tarinan toisenlaisen elämäntavan valinneesta Daniel Suelosta. Suelo päätyi vusituhannen vaihteessa useiden toisiaan seuranneiden elämänvaiheiden jälkeen luopumaan rahan määrittämästä elämäntavasta - hän valitsi vapaaehtoisesti täydellisen rahattomuuden ja kertoo olleensa tekemänsä päätöksen jälkeen onnellisempi ja täydemmin elämässä mukana kuin koskaan aikaisemmin.

Daniel Suelo, syntymänimeltään Daniel Shellabarger, varttui Yhdysvalloissa uskonnollisista asioista kiinnostuneen perheen lapsena ja pohti jo nuorella iällä henkisiä ja hengellisiä kysymyksiä. Hän teki nuoruusvuosinaan vapaehtoistyötä esimerkiksi Peace Corpsin riveissä Etelä-Amerikassa ja oli kiinnostunut ja valveutunut yhteiskunnallisista kysymyksistä. Yksi hänen kritisoimistaan asioista oli uskonnollisten yhteisöjen yhteys rahaan huolimatta niiden näennäisestä välinpitämättömyydestä maallisia asioita kohtaan. Suelo opiskeli teologiaa myös yliopistossa ja ehti olla lyhyen aikaa mukana palkallisessa työelämässä, kunnes löysi kutsumuksensa hypätä pois oravanpyörästä ja aloittaa uudelleen rahattomana mutta vapaana.

Teoksessa kerrotaan Suelon henkilöhistorian ja hänen päätöksensä taustalla olevien tekijöiden lisäksi nykypäivästä: siitä millaista on elää täysin ilman rahaa nykypäivän vaurautta ihannoivassa Yhdysvalloissa. Toisin kuin voisi luulla, elämä ilman rahaa on mahdollista siitäkin huolimatta, ettei Suelo suostu ottamaan periaatteellisista syistä vastaan sellaista apua, joka on jonkun tahon velvollisuudesta tuottamaa (kuten asunnottomien suojat ja valtion tarjoamat ilmaiset ruokailut). Sen sijaan hän kannattaa ja käyttää vapaehtoisten omasta halustaan tuottamia ilmaisia palveluita, joiden tuottamiseen hän itsekin osallistuu vapaaehtoisena korvauksetta tai ruokakorvausta vastaan. Hän on asunut jo pitemmän aikaa luolassa asutuskeskuksen ulkopuolella ja saa ruokansa joko myymälöiden roska-astioista tai keräämällä marjoja ja kasveja luonnosta. Metsästämään hän ei ole oppinut, mutta on pysynyt kohtuullisen terveenä nykyisellä ruokavaliollaan.

The Man Who Quit Money on kiinnostava ja inspiroiva teos kaikille vaihtoehtoisesta elämäntavasta kiinnostuneille. Se kokoa yhteen ajatuksia yksinkertaisemmasta elämäntavasta niin eri uskontojen kuin käytännön esimerkkien kautta. Suelon elämäntapa on kovin radikaali, mutta hänen kaltaisiaan esimerkkejä tarvitaan. Luin tämän kirjan suurella mielenkiinnolla ja uskoisin sille löytyvän laajempi lukijakunta, mikäli kirja suomennettaisiin.

Tekniset tiedot:
Sundeen, Mark: The Man Who Quit Money
ISBN: 978-1-59448-569-5
Riverhead Books 2012
Nidottu, 260 s.
Kirjastoluokka: 99

lauantai 14. maaliskuuta 2015

Nordberg, Jenny: Kabulin tyttöjen salaisuus. Vaietun vastarinnan jäljillä Afganistanissa


Afganistanissa sukupuolten välinen ero on konkreettisempi ja merkittävämäpi kuin monessa muussa maassa. Poikia synnyttävää naista arvostetaan, ja pojille on suotu huomattavasti enemmän vapauksia ja etuoikeuksia kuin tytöille. Poika on perheen tulevaisuudenturva, joka voi jo melko nuorena toimittaa perheen naisten puolesta erinäisiä asioita ja käydä töissä perheen toimeentulon turvaamiseksi. Afganistanissa on kuitenkin myös kolmas vaihtoehto: tyttö, joka kasvatetaan väliaikaisesti poikana.

Ruotsista kotoisin oleva toimittaja Jenny Nordberg löysi Afganistanin-matkallaan kansallisesti ja kansainvälisesti vaietun ilmiön, joka kertoo jotakin olennaista tyttönä ja naisena kasvamisesta yhdessä maailman suljetuimmissa ja sukupuolierotelluimmista valtioista. Bacha posh -ilmiönä tunnettu tyttöjen kasvattaminen poikina on osoittautunut monessa perheessä käytännön välttämättömyydeksi asioiden hoitamiseksi ja sosiaalisen statuksen nostamiseksi perheissä, joissa on vain tyttölapsia. Joissakin tapauksissa tyttöä voidaan kasvattaa poikana myös siksi, että se koetaan taikavoimaksi, jonka avulla perheen vaimo saa myöhemmin poikavauvan. Ilmiö vaikuttaa Nordbergin kertoman mukaan yllättävän laajalta, joskin se tunnetaan historian saatossa myös muista yhteiskunnista. Ilmiö ei ole kuitenkaan millään muotoa julkisesti tunnustettu, vaikka bacha posh -lasten perheiden lähipiiri onkin usein asiasta perillä.

Nordbergin teoksessa bacha posh-ilmiötä käsitellään eri tapauskertomusten kautta. Kirjan keskeisenä hahmona vaikuttaa Azita, kansallisessa parlamentissa työskennellyt tyttöjen äiti, jonka nuorin tytär kasvatetaan poikana. Teoksessa esiintyy myös Zahra ja muutamia muita bacha posh -nuoria, joilla poikana elämisen vaihe on venynyt murrosiän yli ja joilla on siksi vaikeuksia alkaa elää uudestaan tyttönä sen tuomien rajoitusten kanssa. Osa poikina kasvatetuista tytöistä jääkin lopullisesti pojiksi ja miehiksi, sillä murrosiän saavuttamista pidetään takarajana sille, kuinka kauan tyttö voi elää poikien maailmassa.

Bacha posh -ilmiö vaikuttaa kiinnostavalta ja tarkemmin ajateltuna melko loogiselta tavalta selviytyä yhteiskunnassa, jossa lasten sukupuolella on hyvin suuri merkitys ja jossa miespuolisilla perillisillä on ratkaiseva merkitys perheen toimeentulon turvaamisessa ja sosiaalisessa arvostuksessa. Teos on hyvin kuvailevasti kirjoitettu, joskin loppuosaa kohti kerrontaa olisi mielestäni voinut tiivistää jonkin verran. Teos kuitenkin valottaa yhtä hyvin huonosti tunnettua ilmiötä, joten siksi se on hyvinkin lunastanut paikkansa Afganistania koskeva kirjallisuuden joukossa.

Tekniset tiedot:
Nordberg, Jenny: Kabulin tyttöjen salaisuus. Vaietun vastarinnan jäljillä Afganistanissa
Suomentaja: Irmeli Ruuska
ISBN: 978-951-0-39570-7
WSOY 2015
Sidottu, 363 s.
Kirjastoluokka: 32.2

Karttunen, Kaisa, Laura Kihlström ja Sanna-Liisa Taivalmaa: Nälkä ja yltäkylläisyys. Ruokaturva maailmassa

Maailman ruokaturvakysymys on nykyään kenties ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin: maailmassa tuotetaan tarpeeksi ruokaa kaikkien asukkaiden ruokkimiseksi, mutta silti nälkäänäkeviä riittää kaikille tutuksi tulleissa uutiskuvissa ja raporteissa. Entä miten käy väestön ruokkkimiselle, mikäli maapallon väkiluku saavuttaa ennustetun yhdeksän miljardin rajan vuoteen 2050 mennessä? Kuinka voisimme vähentää ruoan hävikkiä - nykyisin kun noin kolmannes tuotetusta ruoasta menee hukkaan? Esimerkiksi näitä ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä pohditaan tuoreessa akateemiseen tutkimukseen perustuvassa teoksessa Nälkä ja yltäkylläisyys - ruokaturva maailmassa.

Teoksessa tarkastellaan ensinnäkin ruokaturva-käsitteen sisältöä. Paitsi että ruokaa tulisi olla jokaiselle riittävä määrä, sen tulisi olla ravitsevaa ja kullekin kulttuurille sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti soveliasta. Globaaleilla mutta erityisesti kehitysmaihin keskittyvillä ilmiöillä, kuten köyhyydellä, väestönkasvulla, naisten ruoantuotantoon osallistumisella ja ilmastonmuutoksella on kullakin merkittävä rooli ruokaturvan kehittymisessä. Teoksessa myös todetaan kaiken lähtevän ruoantuotannosta, jolla tarkoitetan ennen kaikkea maatalouteen liittyviä liittyviä ilmiöitä, joista yhtenä kiinnostavana tekijänä kaupunkiviljelyn merkitys.Teoksessa pohditaan niin ikään reilua kauppaa - ainakin itselleni tuoreista näkökulmista. Lopuksi käsitellään kansainvälisten toimijoiden, kuten Euroopan Unionin ja avustusjärjestöjen, merkitystä kansallisen ruokaturvan turvaamisessa tai turvattomuuden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Teos loistaa tuoreudellaan - esimerkiksi ovat aivan viime vuosilta, vaikka esimerkiksi Suomen petäjäistä historiaakaan ei ole unohdettu. Vaikka ruokaturva ilmiönä oli minulle joltakin osin tutu jo ennestään, on tässä teoksessa jonkin verran lisätietoa esimerkiksi reilusta kaupasta, kaupunkiviljelystä, kansainvälisestä ruoka-avusta. Ilmiöitä ja asioita on selvästi yritetty pohtia useista eri näkökulmista, mikä sopii tällaiselle tutkimustietoon perustuvalle teokselle. Kaiken kaikkiaan kyseessä on perusteos aiheesta, joka koskettaa tavalla tai toisella meitä kaikkia.

Tekniset tiedot:
Karttunen, Kaisa, Laura Kihlström ja Sanna-Liisa Taivalmaa: Nälkä ja yltäkylläisyys. Ruokaturva maailmassa
ISBN: 978-952-495-324-5
Gaudeamus 2014
Nidottu, 253 s.
Kirjastoluokka: 36.15

maanantai 2. maaliskuuta 2015

Pyhtilä, Pia ja Mikko: Chapu chapu. Kotona maailmalla

Chapu chapu - nopeasti vaan. Näin meillä suomalaisilla on tapana toimia paikasta ja olosuhteista riippumatta. Suomalaisten - ja monien muidenkin länsimaisten - ihmisten tehokkuus tunnetaan Tansaniassa, maassa johon kirkon nuorisotyöntekijä Mikko Pyhtilä matkaa puolisonsa Pian ja perheen lasten kanssa tekemään lähetystyötä 2000-luvun loppupuolella. Kirjassaan Chapu chapu - kotona maailmalla Pyhtilät kertovat vuorotellen kokemuksistaan elämisestä niin länsimaissa kuin Pohjois-Tansaniassakin.

Pyhtilöiden matka Afrikan lämpöön on kulkenut Englannissa suoritettujen opintojen kautta. Kulttuuriero maasta toiseen siirtyessä on suuri, mutta erityisesti Pyhtilöitä puhututtaa ja pohdituttaa räikeä kuilu maailman rikkaiden ja köyhien välillä, joka on havaittavissa myös Tansanian sisällä. Rikkaina heillä on esimerkiksi mahdollisuus tutustua Serengetin kansallispuistoon ja ottaa lemmikeiksi kaksi kulkukoiraa. Samalla he tekevät työtä paikallisessa hiippakunnassa, joka on saanut monien muiden seurakuntien tapaan kasvavan määrän jäseniä paikallisten asukkaiden keskuudesta. Kristinuskon rinnalla elää vielä nykyaikanakin taikausko, mikä näkyy esimerkiksi albiinojen surmina ja ruumiinosien kauppana puskalääkäreille.

Pyhtilöiden kirjaa voi pitää ennen kaikkea matkakirjana ja kulttuurierojen kuvauksena sekä maailman epätasa-arvon pohdintana. Selkeästi esiintuodusta kristillisestä lähtökohdasta huolimatta teos ei suuremmin pohdi kristillisiä kysymyksiä ja sopii siksi luettavaksi myös kaikille edellä mainituista teemoista kiinnostuneille.

Tekniset tiedot:
Pyhtilä, Pia ja Mikko: Chapu chapu. Kotona maailmalla
ISBN: 978-951-624-398-9
Suomen Lähetysseura 2010
Sidottu, 168 s.
Kirjastoluokka: 99.12
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...