lauantai 26. syyskuuta 2015

Keltikangas-Järvinen, Liisa: Temperamentti ja koulumenestys

Jokainen meistä on temperamentiltaan erilainen, ja ihmisten keskinäiset erot tulevat esiin jo lapsena. Jotkut temperamentit ovat koulunkäynnin kannalta suotuisia, toiset johtavat helposti erilaisiin ongelmiin. Ihminen on erilaisten temperamenttipiirteiden kokonaisuus. Näitä piirteitä ja niiden yksittäisiä ja yhdessä luomia kokonaisuuksia erityisesti koulunkäynnin kannalta tarkastellaan psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen teoksessa Temperamentti ja koulumenestys.

Teoksen aluksi määritellään siinä käytetty peruskäsite, temperamentti, sekä se, mikä on sen suhde persoonallisuuteen ja  kognitiivisiin kykyihin. Tämän jälkeen käydään temperamenttipiirre kerrallaan läpi, miten kukin temperamenttipiirre vaikuttaa koulunkäyntiin. Omat lukunsa on saanut sensitivisyys, aktiivisuus, sopeutuvuus, sinnikkyys, häirittävyys, rytmisyys, lähestyttävyys ja intensiivisyys. Jokainen yksilö sijoittuu johonkin kohtaan kunkin temperamenttipiirteen osalta ja tuloksena on aina yksilöllinen kokonaisuus, joka vaikuttaa siihen, miten hyvin yksilö menestyy nykymuotoisessa koulussa. Temperamentti vaikuttaa opettajan arvioon oppilaasta, itse opetustapahtumaan ja oppilaan vuorovaikutukseen muiden henkilöiden kanssa. Mikäli oppilaiden välisiä temperamenttieroja ei osata ottaa opetuksessa tarpeeksi huomioon, voi seurauksena olla tietyntyyppisten temperamenttipiirteiden omaavien lasten syrjäytyminen opetuksesta ja lopulta laajemminkin yhteiskunnasta.

Teos sopii mielestäni alkulukujen jälkeen mainiosti vaikka hakuteokseksi lukijalle, joka haluaa tietää, miten tietyt persoonallisuudenpiirteet vaikuttavat yhdessä yksilön käyttäytymiseen - niin johdonmukaisesti etenevä ja selkeisiin lukuihin jaettu tämä teos on. Siinä on lisäksi esitetty paljon osuvia huomioita esimerkiksi siitä, että nykyisin koulussa annettava käyttäytymistä ja huolellisuutta kuvaava arvosana onkin itse asiassa joidenkin temperamenttipiirteiden suosimista. Aina on myös edullisempaa ottaa oppilaiden väliset temperamenttierot huomioon jo perusopetusvaiheessa erilaisin kirjassa esitetyin yksinkertaisin keinoin, jotta kalliiseen erityisopetukseen ei ole välttämättä tarvetta. Teos onkin käytännönläheinen opas niin opettajille kuin vanhemmillekin lasten temperamenttipiirteiden huomioonottamiseksi koulumaailmassa.

Tekniset tiedot:
Keltikangas-Järvinen, Liisa: Temperamentti ja koulumenestys
ISBN: 978-951-0-37404-7
WSOY 2010
Sidottu, 272 s.
Kirjastoluokka: 14.12

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...