sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Maasilta, Mari ja Juho Rahkonen ja Pentti Raittila: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä

Islam on noussut erityisesti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana suomalaisten joukkoviestimien päivittäiseksi uutisoinnin aiheeksi. Joukkoviestimissä- televisiossa, sanomalehdissä ja aikakauslehdissä - käytetty tapa kirjoittaa asiasta vaikuttaa siihen, millaisen mielikuvan lukija asiasta saa. Julkaisussa Islam suomalaisissa joukkoviestimissä eritellään sitä, millaisista islamiin liittyvistä asioista ja millaisin painotuksin suomalaisessa mediassa käsitellään islamia. Teos on osa Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisusarjaa.

Aineistonkeruu tutkimusta varten toteutettiin keräämällä tiettyjä islamiin liittyviä hakusanoja sisältävät artikkelit ja uutiset helmikuun 12.-28. päivän väliltä vuodelta 2007 viidestä sanomalehdestä, neljältä televisiokanavalta ja neljästä aikakauslehdestä. Vertailuaineistona käytettiin media-aineistoa vuodelta 1997 ja 1987 voidakseen analysoida uutisoinnin muutosta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

Tutkimustulosten perusteella islam sijoittuu pitkälti Lähi-itään ja arabiaa äidinkielenään puhuviin. Esimerkiksi maailman väkirikkain islaminuskoinen maa Indonesia ei juuri otsikoihin noussut tutkimusajankohtana. Mediassa korostettiin islamin väkivaltaisuutta ja siihen liittyviä ääri-ilmiöitä. Merkittävä havainto oli myös se, että valtaosassa uutisia aineisto oli peräisin joltakin suurelta ulkomaiselta mediatalolta, kuten Reutersilta tai CNN:lta, ja suuressa osassa uutisia uutisoinnin aihe eli muslimit eivät itse saaneet ääntään kuuluviin. Aivan viime vuosina tosin erityisesti suomalaisten muslimikäännynnäisten osalta on julkaistu joitakin henkilöhaastatteluita, joiden voi arvioida laventavan tähän mennessä hyvin yksipuolista kuvaa islamista. Mediassa suomalaisia muslimeja ei yhdistetty ääri-ilmiöihin ja väkivaltaan samassa määrin kuin ulkomaisia kanssasisariaan ja -veljiään.

Tutkimus tätä teosta varten toteutettiin noin kahdeksan vuotta sitten, joten kohta voisi olla uusintatutkimuksen aika. Tärkeää on havaita se, että journalismilla on merkittävä rooli tavallisen suomalaisen islamia koskevien mielikuvien muokkaamisessa. Mikä on journalismin vastuu mielikuvien muokkaajana? Tätä jäädään pohtimaan teoksen loppusivuilla.

Tekniset tiedot:
Maasilta, Mari ja Juho Rahkonen ja Pentti Raittila: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä
ISBN: 978-951-44-7203-9
Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 103, 2008
Nidottu, 70 s.
Kirjastoluokka: 384

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...