sunnuntai 28. elokuuta 2016

Salmi, Maija: Paholaisen juna. Matkalla kohti amerikkalaista unelmaa

Paholaisen juna kuljettaa keskiamerikkalaisia siirtolaisia kohti toivetta paremmasta elämästä Yhdysvalloissa. Kidnappauksia ja raiskauksia, lahjuksia ja lunnaita - näistä ja monista muista epätoivon aineksista on tämä junamatka tehty. Suurin osa junan matkustajista ei enää nykyään pääse perille, sillä siirtolaisviranomaiset ovat lisänneet valvontaa. Nekin jotka pääsevät laittomasti Yhdysvaltojen rajan yli, voivat tulla oleskeluluvan saatuaankin karkotetuksi kotimaahansa minkä tahansa pikkurikkeen vuoksi. Elämässä on jatkuva väliaikaisuuden tuntu, jonka kanssa on vain pakko oppia elämään.

Näitä tunnelmia kuvaa toimittaja Maija Salmi teoksessaan Paholaisen juna - matkalla kohti amerikkalaista unelmaa. Salmi on matkustanut siirtolaisten mukana laittomasti Guatemalasta Meksikoon, josta hän jatkaa matkaa aina Yhdysvaltojen rajan tuntumaan saakka. Matkan aikana hän yöpyy siirtolaisille perustetuissa ja vapaaehtoisten ylläpitämissä turvakodeissa ja haastattelee lähes paria sataa siirtolaista.

Salmen teoksesta paistaa epätoivo. Siirtolaisia ajaa matkaan köyhyys, töiden puute, Yhdysvaltoihin jääneet perheenjäsenet, toive paremmasta elintasosta tai jokin muu pakottava syy. Nykyään yhä useammalle riittää sekin, että he pääsevät Pohjois-Meksikoon, josta yhteydenpito Yhdysvaltoihin on helpompaa. Elämä Meksikossakaan ei tosin ole yksinkertaista rikollisjengien vuoksi. Moni eläää alituisessa epävarmuudessa laittoman asemansa vuoksi. Paholaisen juna auttaa ymmärtämään siirtolaisuuden lainalaisuuksia korruptoituneiden viranomaisten, rikollisjengien mutta myös monien hyvää tahtovien vapaaehtoistyöntekijöiden viitekehyksessä.

Tekniset tiedot:
Salmi, Maija: Paholaisen juna. Matkalla kohti amerikkalaista unelmaa
ISBN: 978-952-300-167-1
Atena Kustannus 2015
Nidottu, 222 s.
Kirjastoluokka: 32.21

lauantai 27. elokuuta 2016

Junttila, Niina: Kavereita nolla. Lasten ja nuorten yksinäisyys

Suomi on yksinäisten ihmisten luvattu maa, ainakin mitä uutisiin ja tutkimuksiin on uskominen. Useissa tapauksissa yksinäisyys juontaa juurensa jo lapsuudesta: kun kavereita ei ole syystä tai toisesta saanut, jää malli ystävyyssuhteiden solmimiseksi omaksumatta, mikä voi vaikeuttaa ystävien ja elämänkumppanin saamista aikuisena.

Lasten ja nuorten keskuudessa yksinäiseksi itsensä kokevia on jopa joka viides. Junttilan teoksen sivuilta selviää lasten ja nuorten omakohtaisesti kertomana, millaista on joutua pysyvästi joukon ulkopuolelle, kun kukaan ei huomaa tai soita, kun ei ole ketään jonka kanssa jakaa ajatuksia ja asioita. Suuren prosenttiosuuden vuoksi yksinäisiä löytyy joka koulusta, ehkä jopa joka luokasta. Yksinäisyys voi olla luonteeltaan sosiaalista tai emotionaalista tai eräänlaista irrallisuuden tunnetta; yksinäisyyden tunnetta suurenkin joukon keskellä. Teoksessa pohditaan myös, miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä eroon ja mitä kaikkia lieveilmiöitä yksinäisyyteen liittyy; yleimpinä näistä lienevät erilaiset sosiaaliset fobiat ja masennus. Voiko yksinäisyys periytyä ja mistä yksinäisyys ylipäätään johtuu? Kuinka yksinäisyyteen voisi puuttua? Mitä on tehtävissä? Junttila tarjoaa erilaisia näkökulmia myös näihin kysymyksiin.

Junttilan teos on yleistajuinen versio hänen samaa aihetta sivuavasta väitöskirjastaan. Aihe on ajankohtainen ja Junttila käsittelee sitä helposti omaksuttavalla tavalla. Ilmiön raadollisuus ja traagisuus nousee esille lukemattomissa lainauksissa, joissa lapset ja nuoret itse kirjoittavat siitä, millaista on olla yksinäinen ja miten se heidän elämässään näyttäytyy. Suositukseni tälle kirjalle!

Tekniset tiedot:
Junttila, Niina: Kavereita nolla. Lasten ja nuorten yksinäisyys
ISBN: 978-951-31-8165-9
Tammi 2015
Sidottu, 189 s.
Kirjastoluokka: 30.13

Aron, Elaine N.: Erityisherkkä lapsi

Ovatko rutiinit lapsellesi tärkeääkin tärkeämpiä? Onko lapsesi herkkä voimakkaille hajuille tai mauille, äänille tai ihmispaljoudelle? Saavatko toiset ihmiset hänestä helposti ujon ja syrjäänvetäytyvän mielikuvan? Mikäli vastaus edes osaan kysymyksistä on positiivinen, voi hyvinkin olla mahdollista, että lapsesi on erityisherkkä.

Elaine N. Aron on kirjoittanut aikaisemmin teoksen Erityisherkkä ihminen, jossa käsitellään erityisherkkyytenä tunnettua ilmiötä aikuisten näkökulmasta. Nyt vuorossa ovat lapset. Jokainen varmaan tuntee lähipiiristään lapsen, joka tuntuu viihtyvän paremmin omassa seurassaan kuin suuressa väkijoukossa, jonka mielikuvitus on rikas tai joka haluaa syödä ruoka-aineet erikseen eikä toisiinsa sekoitettuina. Erityisherkkiä on arvioitu olevan jopa noin viidennes väestöstä, joten kyseessä on varsin yleinen, joskin edelleenkin hyvin usein väärin ymmärretty ja tulkittu luonteenpiirteiden kokonaisuus. Erityisherkkyys on ominaisuus siinä missä sinisilmäisyys tai aamu-unisuus ja se tuntuu nousseen varsinkin viime vuosina yleisempään tietoisuuteen.

Teoksessaan Aron käsittelee erityisherkän lapsen eri ikävaiheita: niiden ominaispiirteitä ja erityishaasteita sekä keinoja, joilla vanhempi - olipa tämä itse erityisherkkä tai ei - voi vahvistaa kasvavan lapsensa tervettä kehitystä. Erityisherkän lapsen kasvatuksessa on Aronin mukaan neljä kulmakiveä: omanarvontunnon kehitys, häpeäntunteiden lievittäminen, viisas ohjaaminen ja kyky puhua lapsen kanssa tämän erityisherkkyydestä oikealla tavalla. Näiden oppien soveltamisella pääsee jo pitkälle. Ylipäätään Aronin teos on käytännönläheinen opas monine arjesta poimittuine esimerkkeineen ja niistä johdettuine neuvoineen. Teos soveltuu mielestäni mainiosti kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle ymmärryksen lisäämiseksi, sillä valitettavan usein edelleen erityisherkkyys näyttäytyy monen ei-erityisherkän näkökulmasta negatiivisesti. Erityisherkän lukijan osalta teos voi lisätä arvokasta itsetuntemusta, joten tämä teos on paikkansa ansainnut.

Tekniset tiedot:
Aron, Elaine N.: Erityisherkkä lapsi
Suomentaja: Kirsimarja Tielinen
ISBN: 978-952-240-289-9
Kustannusosakeyhtiö Nemo  2015
Nidottu, 326 s.
Kirjastoluokka: 14.4

sunnuntai 14. elokuuta 2016

Picoult, Jodi: Koruton totuus

Koruton totuus -romaanin tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltojen Pennsylvaniaan, tarkemmin sanottuna Paradisen amish-yhteisöön. Rauhaa rakastavien ja valtaväestön ulkopuolella elävien amishien rauha järkkyy, kun Fisherien maitotilalta löytyy kuolleena vastasyntynyt vauva. Kylässä muissa asioissa oleskellut asianajaja Ellie Hathaway saa jutun selvitettäväkseen.

Pian selviää, että pari kuukautta ennen laskettua aikaa syntynyt vauva on saanut surmansa todennäköisesti oman äitinsä aiheuttamana. Katie Fisher, kahdeksantoistavuotias amish-tyttö on tullut raskaaksi avioliiton ulkopuolella, salannut raskautensa ja synnyttänyt lapsensa salaa perheen navettaan. Itse surmatyötä hän ei tosin muista tehneensä ja vähitellen jutussa alkaa ilmetä muitakin epäselviä piirteitä, joita asianajaja Hathaway voi käyttää puolustuksena murhaoikeudenkäynnissä. Onko todella tapahtunut murha vai voiko lapsi olla saanut surmansa jonkin ennenaikaisen syntymän aiheuttaman fyysisen heikkouden vuoksi? Onko Katie Fisher ollut dissosiatiivisessa tilassa, jossa hän ei ole tiennyt, mitä on tehnyt? Miten asiaan suhtautuu Katien kihlattu Samuel, joka saa tietää tulevan vaimonsa maanneen toisen miehen kanssa? Miten amish-yhteisöstä erotettu Katien isoveli Jacob ja seitsemänvuotiaana kuollut pikkusisko Hannah liittyvät asiaan? Herää monta kysymystä, joihin löytyy vastauksia pala palalta. Asiassa aiheuttaa haasteita amishien tapa elää, joka poikkeaa valtaväestöstä ja jonka lainalaisuudet selviävät Ellie Hathawaylle vähitellen tapauksen käsittelyn edetessä. Tarinan yllätysmomentti säilyy loppuun saakka.

Tartuin tähän teokseen useasta eri syystä. Ensinnäkin Helmet-lukuhaastetta varten kirja on sopiva yli 500 sivun pituuden vuoksi. Tarinan keskiössä on amishien elämäntapa, joka vaikuttaa kiehtovalta ja joka aukeaa teoksen sivuilta käytännönläheisellä tavalla. Amishien rauhanomainen ja uskonnollinen elämä kieltää jyrkästi murhaamisen, mikä luo teoksen tarinalle jo alusta alkaen jännitteisen lähtökohdan. Moniulotteisesta tarinasta huolimatta uskon, että sen olisi saanut puserrettua lyhyempäänkin sivumäärään. Nyt kyseessä on todellinen lukuromaani, joka ei lopu kesken, mitä voi pitää näkökohdasta riippuen hyvänä tai huonona asiana.

Tekniset tiedot:
Picoult, Jodi: Koruton totuus
Suomentaja: Tytti Träff
ISBN: 978-951-23-4837-4
Karisto 2007
Sidottu, 511 s.
Kirjastoluokka: 1.4

sunnuntai 7. elokuuta 2016

Sinisalo, Johanna: Salattuja voimia. Opas valoisille ja pimeille poluille

Salattuja voimia - opas valoisille ja pimeille poluille on monitasoinen teos vaeltamisen ja patikoimisen maailmasta. Johanna Sinisalo, kokenut maailman eri kolkissa pitkiä matkoja patikoinut vaeltaja, on yhdistänyt teoksessaan faktaa ja fiktiota hyödyntäen omaa yli toistakymmentä vuotta kertynyttä kokemustaan eri patikapoluilta. Tuloksena on jännittäviä tarinoita patikkapolkujen varrelta, joista suurin osa on keksittyjä, mutta saaneet inspiraationsa Sinisalon omista kokemuksista.

Sinisalo on jakanut teoksensa maantieteellisiin alueisiin. Hän lähtee liikkeelle helpoimmista patikkakohteista Brittein saarilla ja etenee sieltä vaativimpiin kohteisiin Alpeille, Appalakeille ja lopulta Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Kunkin luvun aluksi hän esittelee kutakin aluetta patikointikohteena, kertoo paikallisista käytännöistä, reittivaihtoehdoista ja omista kokemuksistaan. Sen jälkeen on vuorossa fiktiivinen tarina, joka edustaa useimmissa tapauksissa jännitysgenreä, vaikkakin jotkut tarinoista ovat myös luonteeltaan historiallisia. Sinisalo myös avaa tarinavalintojaan kunkin tarinan lopuksi, sillä moni tarina pohjautuu hänen omiin sattumuksiinsa vaellusvuosien varrelta. Aivan kirjan loppuun on koottu vielä opaskirjanomaisesti käytännön vinkkejä patikkamatkaa suunnitteleville.

Salattuja voimia on ainutlaatuinen tekstikokoelma faktaa ja fiktiota ja minunlaiselleni luonnon ystävälle oikea löytö. Jännitystarinat luovat kohteistaan omanlaisen leiman, joita Sinisalo tosin lieventää omilla jälkiteksteillään. Järkeä käyttämällä moni patikointikohde on hyvinkin turvallinen ja psykopaatteihin polulla törmää oikeasti onneksi vain harvoin.

Tekniset tiedot:
Sinisalo, Johanna: Salattuja voimia. Opas valoisille ja pimeille poluille
ISBN: 978-951-851-484-1
Kustannusosakeyhtiö Teos 2012
Sidottu, 360 s.
Kirjastoluokka: 1.4
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...