lauantai 17. syyskuuta 2016

Satri, Janna: Herkkyys ja kiusaaminen

Erityisherkkyydestä julkaistaan yhä enenevässä määrin kirjoja, ja nyt arvioitavana oleva Janna Satrin teos Herkyys ja kiusaaminen keskittyy erityisesti erityisherkkyyden ja kiusaamisen väliseen suhteeseen. Koulu-, koti- ja työpaikkakiusaamisesta on julkaistu jo aikaisemmin suuri määrä teoksia, mutta tämä lienee ensimmäinen, joka huomioi erityisherkkyyden merkityksen kiusaamisen synty- ja ylläpitomekanismeissa.

Erityisherkät  reagoivat usein voimakkaammin ympäristöönsä ja he kokevat asioita eri tavoin kuin valtaosa väestöstä. Päällisin puolin heistä voi saada ujon tai pelokkaan vaikutelman, mikä luo otollisen maaperän kiusatuksi tulemiselle. Usein erityisherkät eivät myöskään osaa puolustautua kiusaamista vastaan, mikä ylläpitää kierrettä. Toisaalta erityisherkillä voi olla myös ominaisuuksia, jotka vähentävät kiusaamisen psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia. Kiusatuksi tuleminen on usein kuitenkin myös erityisherkille traumatisoivaa, ja pahimmillaan kiusaaminen voi jatkua lapsuudesta aikuisuuteen saakka.

Teoksessaan Satri käy läpi vuorotellen sekä erityisherkkyyttä että kiusaamista, esimerkiksi kummankin ominaispiirteitä ja vaikutuksia toisiinsa ja henkilökemian merkitystä. Teoksessa on mukana myös monen erityisherkän kuvauksia kiusaamiskokemuksistaan. Kiusaamista voi tapahtua koulussa, työpaikalla tai kotona ja niillä jokaisella on omat piirteensä. Satri on koonnut myös listoja apukeinoiksi kiusaamiseen puuttumiseen. Vielä lopuksi hän on kerännyt keinoja kiusaamisesta eheytymiseen. Teos avaa kiusaamista uudesta näkökulmasta ja on omiaan auttamaan ymmärtämään ilmiötä erityisherkkyyden näkökulmasta.

Tekniset tiedot:
Satri, Janna: Herkkyys ja kiusaaminen
ISBN: 978-952-260-407-1
Basam Books 2015
Nidottu, 200 s.
Kirjastoluokka: 14.4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...